Hello!
_

Ovi – suli

Szeretné, ha az Ön gyermeke illeszkedne be a legkönnyebben, ha  úgy érezné hogy Ő a legügyesebb, legsikeresebb és legboldogabb az iskolában?

Akkor nálunk jó helyen jár !

 

Iskola-előkészítő nagycsoportjainkba nagycsoportos korú, valamint év vesztes óvodában maradó gyerekek járnak.

 

 

Heti 2 külön foglalkozásainkon különös gondot fordítunk a mentális, kommunikációs és manuális képességek, a kapcsolatteremtési és a probléma megoldó képességek fejlesztésére.Az idegen nyelvi nevelés mellett nagy gondot fordítunk az anyanyelvi nevelésre is.

  • Megismerkedünk az iskolai taneszközökkel és különböző tanulási technikákkal
  • Írás-előkészítés – grafomotoros fejlesztés – írás elsajátításához szükséges képességek fejlesztése, valamint az íráselemek fokozatos megtanítása, valamint a vizuális tagolás, vizuális differenciálás
  • Olvasás-előkészítés – térbeli, síkbeli, időbeli tájékozódás fejlesztése, a beszéd fejlesztése, ezen belül a szókincsmondatalkotás, történetalkotás, a szótagolás, hangok hosszúságának differenciálása
  • Számolás – gondolkodás képességeinek fejlesztése, a számfogalom kialakítása 10-es számkörben, bontások, pótlások begyakorlása, a matematikában használt fogalmak megtanítása, relációs szókincs bővítése, mértani formák megismerése.
  • Differenciált fejlesztés – gyerekek képességeinek, egyéni fejlettségének megfigyelésére, mérésére, hogy megfelelő fejlesztésben részesülhessenek, lemaradás esetén időben segítséget kaphassanak

 

Elballagott óvodásaink kiválóan megállják helyüket az iskolákban és büszkén osztják meg velünk eredményeiket.