Hello!
_

Öko foglalkozások

Játékos Öko foglalkozások:

a naprendszer

a föld

a levegő

a víz

a talaj

az energia

a természetvédelem

témaköröket dolgozza fel a gyermekek fejlettségi szintjét figyelembe véve.

 

A tevékenység célja:

A közvetlen és tágabb környezet felfedezése, során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának alakítása a természeti-emberi-tárgyi világ értékei iránt. A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása is megtörténik.

Környezetünk megóvása érdekében az intézményben keletkező papírhulladék több mint 85%-át, a PET palackok 100%-át, újrahasznosító szigetekre visszük el. Az intézmény CO2 kibocsátásának csökkentéséért a hagyományos izzókat korszerű energiatakarékos és LED izzókra cseréltük ki, és ezzel kis lépéssel a világításból adódó CO2 kibocsátásunkat 80%-kal csökkentettük.

 

Ezt a szemléletet pedagógusaink a gyermekeknek is átadják a foglalkozások és a mindennapi élet során.