Hello!
_

Öko foglalkozások

Játékos Öko foglalkozások:

a naprendszer

a föld

a levegő

a víz

a talaj

az energia

a természetvédelem

témaköröket dolgozza fel a gyermekek fejlettségi szintjét figyelembe véve.

A tevékenység célja:

A közvetlen és tágabb környezet felfedezése, során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának alakítása a természeti-emberi-tárgyi világ értékei iránt. A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása is megtörténik.

Az óvoda a működésével igyekszik minél kevesebbet elvenni a természeti környezetétől. Az ÖKO szemlélet lényege intézményünkben a környezeti erőforrások minél kisebb terhelése, hogy így a hozzánk járó gyerekek generációja is egészséges környezetben élhessen 20-30 év múlva és azon túl is.

Környezetünk megóvása érdekében az intézményben keletkező papírhulladék több mint 85%-át, a PET palackok 100%-át, újrahasznosító szigetekre visszük el. Az intézmény CO2 kibocsátásának csökkentéséért a hagyományos izzókat korszerű energiatakarékos és LED izzókra cseréltük ki, és ezzel kis lépéssel a világításból adódó CO2 kibocsátásunkat 80%-kal csökkentettük.

Igyekszünk tehát minden lehetséges területen „minél kevesebbet elvenni” a környezetünktől, hogy az élhető maradhasson a jövő generációinak is. Ezt a szemléletet pedagógusaink a gyermekeknek is átadják a foglalkozások és a mindennapi élet során.