Hello!
_

Néptánc

Néptánc

Az óvodai néptánc oktatás célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a gyermekekben.

Megtanulunk különböző mondókákat, kiszámolókat, népdalokat és népi játékokat.

Előkészítjük az igazi néptánc alapjait, így például a térforma alkotást, elsődlegesen a kör és a soralkotást, a páros táncformát, később ezt bővítjük különböző térbeli mozgással.

Játékosan ismerkedünk a magyar néptánc alapmotívumaival.

A gyermekek a népzene segítségével megérzik a zene lüktetését, tempóját, hangsúlyát, megtanulják a közösséghez tartozás szabályait.