Hello!
_

Néptánc

Néptánc

Az óvodai néptánc célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a gyermekekben.

 

Megtanulunk különböző mondókákat, kiszámolókat, népdalokat, népi játékokat és moldvai táncokat.

Előkészítjük az igazi néptánc alapjait, így például a térforma alkotást, elsődlegesen a kör és a soralkotást, a páros táncformát, később ezt bővítjük különböző térbeli mozgással.

 

Játékosan ismerkedünk a magyar néptánc alapmotívumaival.

 

A gyermekek a népzene segítségével megérzik a zene lüktetését, tempóját, hangsúlyát,  és megtanulják a közösséghez tartozás szabályait.