Drámaklub

Drámaklub

Nálunk ez a módszer a művészetpedagógia módszer-együtteseként jelenik meg és dramatikus cselekvésen keresztül megvalósuló oktatást jelent.

Ez olyan csoportos játéktevékenység melyben a gyermekek tudásra és tapasztalatokra tesznek szert.

 

Hogyan?

Szabályjátékok, szerepjátékok, dramatikus játékok és szituációs játékok közben – különböző eszközök segítségével – folyamatosan beszéltetjük a gyerekeket, a dráma és a színház eszköztárát is alkalmazva.

Ebben az önmegvalósításban fejlesztjük a szociális és esztétikai érzékenységüket, mindeközben fejlődik empátiás készségük is. Ez az a hely, ahol a mese életre kel. Előadás mini színházunkban, függönyhúzás után!

 

A tevékenység célja: a gyermekek érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása a mágikussággal, a csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek zeneiségével, rímeinek csengésével.