Hello!
_

Logopédia

4-5 éves korban igen gyakoriak a logopédiai problémák, ezért minden nagycsoportos gyermeket, komplex logopédiai felmérésben részesítünk.

Ennek tartalma a gyermek;

kommunikációs:

az artikuláció, az auditív differenciálás, a beszédrecepció és beszédmegértés, a grammatika és szókincs és

kognitív képességeinek:

a gondolkodás, az emlékezet, a figyelem felmérése,

valamint az általános tájékozódás, az orientáció, a relációs szavak használata, a testséma, a szerialitás, valamint a finom motoros és a vizuomotoros – koordinációs készség vizsgálata is része a felmérésnek.

A vizsgálat során körvonalazódik, hogy melyek a gyengébben működő területek, ugyanakkor a gyermek erősségei is megmutatkoznak.

Kirajzolódik a gyermek képességprofilja, és hogy az életkori szintjén hogyan teljesít.

A sikeres logopédiai terápia, a szülő – gyermek – terapeuta kölcsönös együtt működésén múlik.

A kettő – három gyermek részvételével tartott foglalkozássorozat hatékonyan oldja meg az egyéni problémákat.