Hello!
_

Szenzomotoros fejlesztő torna

A mozgás fejlődése az énkép alakulása mellett szorosan összefügg a beszédfejlődéssel, értelmi képességek fejlődésével és az író- rajzoló mozgások kialakulásával is. Nem utolsó sorban érdemes megemlíteni azt is, hogy a mozgás fejlődése elválaszthatatlan az idegrendszer érésétől, hiszen a kettő egy egységben valósul meg egymást kiegészítve.

 

A felnőttkori gerinc rendellenességek és esetleges lábdeformitások megelőzése gyermekkorban lehetséges, tehát fontos feladat kialakítani a helyes testtartást és az igényt a rendszeres mozgásra.

 

Óvodánkban lehetőség van fakultatív programjaink keretében részt vennie a gyermekeknek egy komplex, csoportos mozgásfejlesztésen, amely terápiás és gyógypedagógiai módszereket egyaránt felhasználva fejleszti az óvodásokat.

 

Színes, változatos és folyamatosan bővülő eszközkészletünknek, illetve szakképzett pedagógusunknak köszönhetően a legváltozatosabb foglalkozásokon vehetnek részt gyermekeink játékos keretek között.

 

Fontosnak tartjuk az óvodások iskolára való felkészítését, így törekszünk a tanulási nehézségek kiküszöbölésére és azok oldására mozgáson keresztül.

 

Abban hiszünk, hogy segítségünkkel mozgást szerető, egészséges, a szükséges képességekkel rendelkező nemzedék nő majd fel, amely sikeres lesz az élet minden területén.